Category: Thẻ nhựa

in card nhựa trong

Name card giấy đã trở thành những sản phẩm đại trà , lỗi thời. Không còn đạp ứng được nhu cầu của thị trường hiện đại phát triển như hiện nay. Name card bằng thẻ nhựa trong suốt cao cấp thật sự là một sản phẩm cao cấp nói lên được đẳng cấp của các […]